Dříve velmi opomíjená rizika se stále více stávají reálnou hrozbou. Bohužel se tento problém netýká pouze komerčního sektoru, ale s rozvojem technologií a požadavků na propojení s okolním světem se rovněž čím dál více týká i běžných domácností. Lze předpokládat, že se tento stav bude jenom prohlubovat. Stále více a více požadavků na propojení jednotlivých subjektů se světem za účelem předávání informací přináší vyšší a vyšší nároky na řešení bezpečnosti a to ve všech oblastech (virová nákaza; ztráta, odcizení, zneužití nebo poškození dat; zneužití identity a v neposlední řadě i hackerský útok). Jsme přesvědčeni, že kvalitní řešení bezpečnosti ICT přináší společnosti přidanou hodnotu a to nejen ve formě návratnosti vynaložených investic.

Současně je však nutno dbát na dodržení legislativních požadavků, kladených na podnikatele v zemích EU např. prostřednictvím tzv. GDPR - nařízení EK, které začíná platit od 25.května 2018. GDPR obsahuje obsáhlá pravidla pro výkon pravomocí a způsoby spolupráce mezi  dohledovými orgány. Dojde také ke vzniku Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, který bude sdružovat jednotlivé národní regulátory. Ačkoliv je text nařízení již nyní známý, budou se v příštích měsících nepochybně objevovat výkladové problémy. Státy budou vydávat prováděcí předpisy v předepsaných oblastech (např. specifické výjimky pro zpravodajské či statistické účely), naopak sdružení správců budou usilovat o vypracování jednotných metodik. Zkrátka celkem určitě bude kolem předpisu velmi živo. Výrazně zvýšené sankce za porušení ochrany osobních údajů (4 % z celosvětového ročního obratu) naznačují, že GDPR nelze brát na lehkou váhu. Správci a zpracovatelé by měli včas podniknout kroky, aby byli v roce 2018 na účinnost tohoto nařízení velmi dobře připraveni.

V případě Vašeho zájmu o nezávaznou konzultaci nás prosím kontaktujte telefonicky nebo emailem.